سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

مقاله محاسبه عدد ناسلت در جابجایی آزاد آرام بین دو صفحه موازی قا

چهارشنبه 95/2/15
12:8 عصر
نفیسه زاهدی
در این مقاله انتقال گرما به شیوه جابجایی ازاد آرام ازمیان دوصفحه همدمای موازی قائم بصورت عددی و با استفاده از روش اختلاف محدود ضمنی مورد بررسی قرار گرفته است
دسته بندی مکانیک
بازدید ها 1
فرمت فایل pdf
حجم فایل 174 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
مقاله محاسبه عدد ناسلت در جابجایی آزاد آرام بین دو صفحه موازی قائم تک دما

فروشنده فایل

کد کاربری 1113
کاربر
  • چکیده:
  • در این مقاله انتقال گرما به شیوه جابجایی ازاد آرام ازمیان دوصفحه همدمای موازی قائم بصورت عددی و با استفاده از روش اختلاف محدود ضمنی مورد بررسی قرار گرفته است. از روی نتایج عددی حاصل، تغییرات عدد ناسلت بر حسب عدد ریلی بررسی شده و روابطی برای محاسبه عدد ناسلت بصورت تابعی از عدد رایلی ارائه ده است. نتایج حاصل از روابط ارائه شده در این مقاله با نتایج موجود درادبیات فن مقایسه شده و تطابق مناسب در نتایج دیده می شود. با توجه به دقت و نیز محدوده عدد رایلی، مزیت اصلی روابط کنونی نسبت به روابط قبلی در ساده بودن شکل ریاضی آنها در محاسبه عدد ناسلت میباشد.

کلمه (های) کلیدی: انتقال حرارت ، جابجایی آزاد آرام ، عدد ناسلت ، حل عددی

 مقاله محاسبه عدد ناسلت در جابجایی آزاد آرام بین دو صفحه موازی قا

چهارشنبه 95/2/15
12:7 عصر
نفیسه زاهدی
در این مقاله انتقال گرما به شیوه جابجایی ازاد آرام ازمیان دوصفحه همدمای موازی قائم بصورت عددی و با استفاده از روش اختلاف محدود ضمنی مورد بررسی قرار گرفته است
دسته بندی مکانیک
بازدید ها 1
فرمت فایل pdf
حجم فایل 174 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
مقاله محاسبه عدد ناسلت در جابجایی آزاد آرام بین دو صفحه موازی قائم تک دما

فروشنده فایل

کد کاربری 1113
کاربر
  • چکیده:
  • در این مقاله انتقال گرما به شیوه جابجایی ازاد آرام ازمیان دوصفحه همدمای موازی قائم بصورت عددی و با استفاده از روش اختلاف محدود ضمنی مورد بررسی قرار گرفته است. از روی نتایج عددی حاصل، تغییرات عدد ناسلت بر حسب عدد ریلی بررسی شده و روابطی برای محاسبه عدد ناسلت بصورت تابعی از عدد رایلی ارائه ده است. نتایج حاصل از روابط ارائه شده در این مقاله با نتایج موجود درادبیات فن مقایسه شده و تطابق مناسب در نتایج دیده می شود. با توجه به دقت و نیز محدوده عدد رایلی، مزیت اصلی روابط کنونی نسبت به روابط قبلی در ساده بودن شکل ریاضی آنها در محاسبه عدد ناسلت میباشد.

کلمه (های) کلیدی: انتقال حرارت ، جابجایی آزاد آرام ، عدد ناسلت ، حل عددی

 مقاله انتقال حرارت جابجایی اجباری دوبعدی در جریان آرام روی استوا

چهارشنبه 95/2/15
12:6 عصر
نفیسه زاهدی
جریان سیال همراه با انتقال حرارت روی یک استوانه مربعی در داخل کانال بصورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است برای بررسی رفتار هیدرودینامیکی و انتقال حرارت حاصله، معادلات بقا جرم، مومنتم و انرژی از روش المان محدود و بصورت دو بعدی حل شده اند
دسته بندی مکانیک
بازدید ها 1
فرمت فایل pdf
حجم فایل 355 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7
مقاله انتقال حرارت جابجایی اجباری دوبعدی در جریان آرام روی استوانه مربعی در داخل کانال

فروشنده فایل

کد کاربری 1113
کاربر

چکیده مقاله:

جریان سیال همراه با انتقال حرارت روی یک استوانه مربعی در داخل کانال بصورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی رفتار هیدرودینامیکی و انتقال حرارت حاصله، معادلات بقا جرم، مومنتم و انرژی از روش المان محدود و بصورت دو بعدی حل شده اند. محاسبات برای نسبت انسداد 0/25 و اعداد رینولدز بین100 و 300 انجام یافته است. نتایج حاصله که بصورت منحنی های عدد ناسلت موضعی و متوسط بیان شده اند، نشانگر تاثیر عدد رینولدز بر انتقال حرارت از استوانه دما ثابت می باشد. این نتایج نشان میدهند که با افزایش عدد رینولدز، میزانانتقال حرارت از سطوح جلو و عقب استوانه که عمود بر جریان میباشند افزایش یافته است، اما برای سطوح بالا و پایین استوانه که موازی با جریان می باشند میزان انتقال حرارت تغییر محسوسی نمی کند.

کلیدواژه‌ها:

جریان آرام ، انتقال حرارت اجباری ، استوانه مربعیتمامی حقوق این وب سایت متعلق به گدای معرفت و صداقت است. || طراح قالب avazak.ir