سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

مقاله محاسبه عدد ناسلت در جابجایی آزاد آرام بین دو صفحه موازی قا

چهارشنبه 95/2/15
12:8 عصر
نفیسه زاهدی
در این مقاله انتقال گرما به شیوه جابجایی ازاد آرام ازمیان دوصفحه همدمای موازی قائم بصورت عددی و با استفاده از روش اختلاف محدود ضمنی مورد بررسی قرار گرفته است
دسته بندی مکانیک
بازدید ها 1
فرمت فایل pdf
حجم فایل 174 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
مقاله محاسبه عدد ناسلت در جابجایی آزاد آرام بین دو صفحه موازی قائم تک دما

فروشنده فایل

کد کاربری 1113
کاربر
  • چکیده:
  • در این مقاله انتقال گرما به شیوه جابجایی ازاد آرام ازمیان دوصفحه همدمای موازی قائم بصورت عددی و با استفاده از روش اختلاف محدود ضمنی مورد بررسی قرار گرفته است. از روی نتایج عددی حاصل، تغییرات عدد ناسلت بر حسب عدد ریلی بررسی شده و روابطی برای محاسبه عدد ناسلت بصورت تابعی از عدد رایلی ارائه ده است. نتایج حاصل از روابط ارائه شده در این مقاله با نتایج موجود درادبیات فن مقایسه شده و تطابق مناسب در نتایج دیده می شود. با توجه به دقت و نیز محدوده عدد رایلی، مزیت اصلی روابط کنونی نسبت به روابط قبلی در ساده بودن شکل ریاضی آنها در محاسبه عدد ناسلت میباشد.

کلمه (های) کلیدی: انتقال حرارت ، جابجایی آزاد آرام ، عدد ناسلت ، حل عددی

 مقاله محاسبه عدد ناسلت در جابجایی آزاد آرام بین دو صفحه موازی قا

چهارشنبه 95/2/15
12:7 عصر
نفیسه زاهدی
در این مقاله انتقال گرما به شیوه جابجایی ازاد آرام ازمیان دوصفحه همدمای موازی قائم بصورت عددی و با استفاده از روش اختلاف محدود ضمنی مورد بررسی قرار گرفته است
دسته بندی مکانیک
بازدید ها 1
فرمت فایل pdf
حجم فایل 174 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
مقاله محاسبه عدد ناسلت در جابجایی آزاد آرام بین دو صفحه موازی قائم تک دما

فروشنده فایل

کد کاربری 1113
کاربر
  • چکیده:
  • در این مقاله انتقال گرما به شیوه جابجایی ازاد آرام ازمیان دوصفحه همدمای موازی قائم بصورت عددی و با استفاده از روش اختلاف محدود ضمنی مورد بررسی قرار گرفته است. از روی نتایج عددی حاصل، تغییرات عدد ناسلت بر حسب عدد ریلی بررسی شده و روابطی برای محاسبه عدد ناسلت بصورت تابعی از عدد رایلی ارائه ده است. نتایج حاصل از روابط ارائه شده در این مقاله با نتایج موجود درادبیات فن مقایسه شده و تطابق مناسب در نتایج دیده می شود. با توجه به دقت و نیز محدوده عدد رایلی، مزیت اصلی روابط کنونی نسبت به روابط قبلی در ساده بودن شکل ریاضی آنها در محاسبه عدد ناسلت میباشد.

کلمه (های) کلیدی: انتقال حرارت ، جابجایی آزاد آرام ، عدد ناسلت ، حل عددی

 تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گدای معرفت و صداقت است. || طراح قالب avazak.ir